Pokyny pro cestu a pobyt

Vážení rodiče,

rádi bychom vám touto cestou poskytli několik důležitých informací, rad a pokynů a pomohli vám tak lépe zvládnout přípravu dítěte pro jeho pobyt u moře v rámci akce Mořský koník.

CESTOVNÍ DOKLADY

Pro cestu a pobyt v zahraničí musí mít dítě vlastní platný cestovní doklad. Bez platného dokladu nemůže vycestovat.

Dítě může vycestovat na základě:

  • platného cestovní pasu České republiky (platnost dokladu nesmí končit dříve než 3 měsíce po ukončení turnusu), nebo
  • vlastního občanského průkazu.

Pokud má dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je povinností jeho zákonných zástupců zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí.

V případě jakýchkoli pochybností s cestovním dokladem vám bližší informace podá regionální oddělení pasů a víz nebo se můžete informovat na internetových stránkách www.mzv.cz.

ZDRAVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Pro potřeby ošetření v zahraničí dejte dítěti s sebou jeho průkaz pojištěnce.

Pro případ úrazu či onemocnění během cesty a pobytu u moře budou děti pojištěny kompletním pojištěním léčebných výdajů, které zaručuje úhradu nákladů za ošetření či léčení ve zdravotnických zařízeních v místě pobytu a v případě potřeby i zpětný transport do republiky.

Dále bude dětem zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tzn. ne účastníkům pobytu), pojištění doby léčení úrazu (vztahuje se na úrazy s dobou léčení delší než 9 dní) včetně trvalých následkůpojištění poškození a zničení věcí nebo zavazadel (při splnění pojistných podmínek). Celkové plnění pojištění je sjednáno ve výši 3 000 000 Kč na jedno dítě. Poskytnuté pojištění se nevztahuje na prostou krádež či ztrátu věcí a zavazadel.

KAPESNÉ

Zajistěte pro své dítě kapesné v měně bulharský leva (BGN). Doporučená výše kapesného je 300–400 leva, z kapesného si děti budou hradit výlety, drobné nákupy a dárky.

1 bulharský leva má kurz přibližně 13 Kč. Mince se nazývají stotinky, 1 leva = 100 stotinek.

Peníze můžete pro své dítě vyměnit už v České republice (směnárny, banky). Děti mají také možnost výměny EUR na leva přímo v hotelovém komplexu Morski Duni. Je vhodné, aby dítě mělo hotovost v menších bankovkách.

Děti se mohou po dohodě s rodiči přihlásit na fakultativní výlety, které CK v průběhu pobytu nabízí. Informace k výletům budou v průběhu května uveřejněny na stránkách www.morsky-konik.cz a informaci o nich také obdržíte společně s pokyny k odletu. Na výlety je nutné dát dítěte potřebný obnos v EUR.

Kapesné si děti mohou uložit prostřednictvím svého výchovného pracovníka v trezorových schránkách a mohou si hotovost vybírat po menších částkách. Každý výchovný pracovník pak vede přehled čerpání finanční hotovosti každého dítěte (tj. výdaje částek, ne podrobný seznam, za co dítě své kapesné utratilo). Pokud se dítě starší 15 let rozhodne nevyužít úschovy financí v trezorových schránkách, je o tom sepsán protokol a dítě nese plnou odpovědnost za správu svých peněz.

Děti můžete předem seznámit s orientačními cenami některého zboží v Bulharsku které si budou moci zakoupit, a také se slovníčkem základních frází v bulharštině.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče o děti bude v každém turnusu léčebně-ozdravného pobytu zajištěna zkušeným týmem lékařů a zdravotních sester v ordinaci vybavené všemi potřebnými léky a zdravotnickým materiálem pro případ akutního onemocnění nebo poskytnutí první pomoci v případě úrazů. Ordinace je zřízena přímo v místě pobytu s denním i pohotovostním režimem.

Léky, které dítě dlouhodobě užívá, však musí mít s sebou, a to v takovém množství, aby mu vystačily na celých 21 dní pobytu. Tyto léky (v originálním balení) uložte do sáčku, který označte jménem dítěte a před cestou nezapomeňte vložit do kufru. Do sáčku či balíčku vložte sdělení, kolikrát denně, v jakém množství a za jakých podmínek (před jídlem, před spaním apod.) dítě ten který lék užívá.

Léky, které musí dítě užít v době přepravy, dejte do příručního zavazadla, a to v minimálním možném množství! Pozor na léky ve formě mastí a kapek – pokud jsou v příručním zavazadle, pak mohou být převáženy pouze v množství, které je povoleno pro přepravu těchto látek na palubě letadla!

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Prosíme, připravte si krátké písemné sdělení s podrobnější informací pro lékaře (nebo výchovného pracovníka) ke zdravotnímu stavu vašeho dítěte, a to o užívaných lécích a o povaze nebo vlastnostech dítěte. Zprávu zalepte do obálky označené jménem a datem narození vašeho dítěte. Obálku předejte na letišti výchovnému pracovníkovi, který bude o vaše dítě pečovat během přepravy. Ten ji doručí lékaři nebo příslušnému výchovnému pracovníkovi. V žádném případě však do těchto obálek nevkládejte kapesné dětí. Vzhledem k neprůkaznosti takto předané hotovosti za ni nenese doprovodný pracovník odpovědnost!

Před odletem na letišti odevzdáte doprovázejícímu výchovnému pracovníkovi lékařem podepsané Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a aktuálně užívaných lécích. Potvrzení lékaře nesmí být s datem starším než 14 dnů před odletem (pozor na dovolené lékařů!).

Nezapomeňte také vyplnit, podepsat a před odletem odevzdat Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti. I když o kontrole chrupu nevyžadujeme potvrzení lékaře, je třeba před nástupem k léčebně-ozdravnému pobytu věnovat kontrole a případné sanaci chrupu (opravě kazů apod.) dostatečnou pozornost. Podpis zákonných zástupců nesmí být s datem starším než 1 den před odletem, jinak je Prohlášení považováno za neplatné a dítě NEBUDE přijato k léčebně-ozdravnému pobytu.

POBYTOVÉ SKUPINY

V místě pobytu budou děti rozděleny do 8–12členných skupin. Každou skupinu povede jeden výchovný pracovník, který se bude o děti starat po celou dobu pobytu, bude se s nimi účastnit sportovně-kulturního programu a připravovat pro ně vycházky a zájmové hry. Rovněž bude dbát o to, aby děti dodržovaly stanovený léčebně-ozdravný režim (viz Přílohu č. 3 ke Smlouvě o účasti dítěte), osobní hygienu a pravidelně užívaly své léky (nebo je bude dětem, zejména mladším, i podávat).

Nezapomeňte poučit své dítě o tom, že se nezúčastňuje rekreačního, ale léčebně-ozdravného pobytu zaměřeného na dosažení co nejlepšího zdravotního efektu. Je proto nutno poslouchat pokyny lékařů, zdravotních sester a všech výchovných pracovníků.

Před odletem, prosím, seznamte své dítě s léčebně-ozdravným režimem (viz Přílohu č. 3 ke Smlouvě o účasti dítěte) i s dopady v případě porušení jednotlivých ustanovení.

STRAVOVÁNÍ

V místě ubytování bude dětem podávána pětkrát denně kvalitní strava v kombinaci české a místní kuchyně. Ke snídani to bývá bílé pečivo, máslo, džem nebo med, uzenina, vajíčko nebo sýr. Obědy a večeře je možno vybírat z nabídky dvou jídel. Obvykle se skládají z dušeného nebo pečeného vepřového, hovězího, drůbežího nebo rybího masa, ke kterému se podávají brambory, rýže, těstoviny a často dušená zelenina či zeleninové saláty, bílý chléb nebo pečivo a často i moučník nebo zmrzlina. Kromě hlavních jídel dostanou děti dopoledne ovocnou nebo zeleninovou přesnídávku a odpoledne vydatnější svačinu. Je rovněž zajištěno každodenní podávání 2,5 až 3 litrů tekutin na osobu.

KONTAKTY

Pokud budete potřebovat upřesnění některých informací, obraťte se na Informační centrum VZP:

Od 1. 4. 2018 bude k dispozici také Informační centrum CK Kovotour Plus, s. r. o.:

  • Callcentrum – denně od 7.00 do 20.00 hod. na tel.: 591 160 306, 602 549 941, e-mail: morskykonik@kovotour.cz

Další informace k akci Mořský koník a aktuální denní zpravodajství z lokalit o průběhu každého turnusu najdete na stránkách www.morsky-konik.cz.

Dítěti můžete psát v době účasti buď prostřednictvím deníčku a sekce „Pište svému dítěti“ nebo na adresu:

Bulharsko:

Sea Dune
9112 Dolni Chiflik
Bulharsko


Mobilní aplikace Mořský koník On-line

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka, ihned se dozvíte o aktualizaci zpravodajství díky notifikacím.

Google Play

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro Android.

Stáhnout

App Store

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro iOS - iPhone.

Stáhnout