Hotelový komplex - Bulharsko

PŘEPRAVA DO MÍSTA A Z MÍSTA KONÁNÍ POBYTU

Základní informace k pobytuPřeprava bude realizována charterovými lety bez mezipřistání, a to dvěma letadly z letiště Václava Havla v Praze na letiště ve Varně. Let trvá 2 hod. a 05 min. Transfer z letiště ve Varně na lokalitu a zpět je zajištěn klimatizovaným autobusem, trvá 45 min.

V letadlech bude dětem podáno občerstvení: 1 ks obložené bagety se šunkou či sýrem min. 200 g, 1 lahev o obsahu 0,5 l neperlivé vody, 1 ks banánu a 1 ks sušenky nebo oplatky min. 35 g.

UBYTOVÁNÍ

Hotelový komplex Morski Duni byl v Bulharsku vybudován v roce 2014 speciálně pro dětské pobyty. Jedná se o uzavřený samostatný areál na pobřeží Černého moře, přímo u písečných dun, vzdálený 2 km od nejbližší obce Škorpilovci. V areálu hotelového komplexu se nachází bazén se skluzavkou, multifunkční hřiště a další 2 sportovní hřiště, prostorná restaurace, vstupní budova s recepcí, velký amfiteátr a minimarket.

Ubytování je zajištěno ve čtyřech totožných třípodlažních zděných budovách s klimatizovanými 2lůžkovými a 4lůžkovými pokoji, které mají vlastní sociální zařízení s terasou. Pokoje jsou vzájemně sousedící a větratelné, vhodné pro alergiky a astmatiky, vybavené keramickou podlahou. Děti budou spát na samostatných lůžkách s antialergickými lůžkovinami, u každé postele je noční stolek a na pokoji je prostorná šatní skříň.

V areálu je zajištěna výměna veškerých lůžkovin 1x za týden a výměna ručníků 2x týdně ve všech pokojích. V případě potřeby, podle pokynu hlavního vedoucího turnusu, je zajištěna častější výměna lůžkovin nebo ručníků v konkrétních pokojích (např. u dětí trpících kožním onemocněním). Při chladnějším počasí (teplota v pokojích 18 °C a méně) a na pokyn hlavního vedoucího turnusu obdrží každý účastník druhou přikrývku.

Z důvodu bezpečnosti účastníků pobytu je v hotelovém komplexu zajištěn bezpečnostní kamerový systémem. V celém hotelovém komplexu je zajištěna 24hodinová služba ostrahy se základnou na recepci hlavní budovy, a to po celou dobu trvání jednotlivých turnusů. Služba ostrahy zajišťuje zejména zamezení vstupu cizích osob do areálu hotelového komplexu a odchodu dětí z areálu bez doprovodu výchovného pracovníka (tato skutečnost by byla okamžitě oznámena výchovnému pracovníkovi). V nočních hodinách od 22.00 do 7.30 hodin služba provádí kontrolu celého areálu.

Děti mají k dispozici Provozní řád v českém jazyce a v přízemí a na každém patře je umístěna informační tabule, která seznamuje účastníky pobytu s celkovým programem, organizačním řádem, organizační činností atd.

STRAVOVACÍ REŽIM

Stravování účastníků pobytu se řídí schváleným jídelníčkem, účastníci 1. letu začínají obědem, 2. letu večeří. Děti mají zajištěn dostatečný přísun tekutin, barely s pitím se pravidelně kontrolují a doplňují.

Stravování je zajištěno pro všechny účastníky přímo v hotelovém komplexu 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) o celkové denní kalorické hodnotě min. 3 100 kcal. Pitný režim je zajištěn v množství min. 2,5 l ochucených tekutin na osobu, a to mimo základní tekutiny podávané v rámci celodenního stravování. Stravování probíhá v restaurační budově, která je vzdálená od ubytování cca 50 m.

Inspekce kuchyně je prováděna pravidelně minimálně 1x týdně za účasti hlavního vedoucího a hlavního lékaře.

Pro děti trpící diagnózou celiakie je jídlo připravováno v oddělených nádobách tak, aby nedošlo ke kontaktu s alergenem. Pokrmy jsou upravovány s garancí původu surovin a bezlepkových potravin. Je zajištěno vzdělávání kuchařů a číšníků, doprovodných pracovníků ve spolupráci s dietní sestrou.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

V místě pobytu mají děti zajištěnou základní zdravotní péči poskytovanou lékaři a zdravotními sestrami v ambulantní ordinaci.

Ošetřující lékař turnusu provede u každého dítěte vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku, kterou zaznamená do Lékařské zprávy. Ta bude předána rodičům dětí při příletu po skončení léčebně-ozdravného pobytu a rovněž zaslána příslušnému ošetřujícímu lékaři, který tento pobyt dítěti navrhl v rámci nastaveného léčebného procesu.

V případě potřeby je samozřejmě zajištěna možnost laboratorních vyšetření a další nutné lékařské péče ve zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa.

VYBAVENÍ HOTELOVÉHO KOMPLEXU

Hotelový komplex Morski Duni se nachází v bezprostřední blízkosti písečné pláže s jemným pískem, na které je viditelně vyhrazena část sloužící jen účastníkům léčebně-ozdravných pobytů. Pláž je přehledná a přístupná přímo z hotelového komplexu po chodníčku. Na pláži jsou k dispozici slunečníky nebo stany, které jsou vyhrazeny pro všechny účastníky léčebně-ozdravného pobytu. Vstup do moře je pozvolný, vhodný i pro malé děti, s výbornými podmínkami pro vodní sporty a výuku plavání. V blízko pláže se nachází sprchy se sladkou vodou a toalety. Poloha pláže umožňuje dobrou orientaci a přehled o dětech.

Děti mohou využít ke koupání také prostorný bazén, který se nachází přímo v hotelovém komplexu. Koupání v bazénu je pro účastníky pobytů řízeno rozpisem, každý oddíl má přístup do bazénu 2x za pobyt a v případě sportovních aktivit, např. aqua zumba.

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PROGRAM

Sportovní a kulturní program je zajištěn v prostorách hotelového komplexu, účastníci mají k dispozici:

 • hřiště pro míčové hry,
 • multifunkční hřiště,
 • letní kino,
 • plážový volejbal,
 • plážový fotbal,
 • v lokalitě Škorpilovci bazén sloužící pouze pro programové využití.

Nachází se zde také prostorná terasa v hlavní části budovy, kde jsou konány sportovní a kulturní akce.Pro děti je po celou dobu pobytu připraven bohatý kulturní a sportovní program, každý turnus je veden v duchu uceleného tématu.

Pro menší děti jsou připravovány samostatné animační programy, které rozvíjejí jejich představivost, tvořivost a hravost. Do her pro malé děti jsou zapojováni dobrovolníci ze starších oddílů, kteří projeví zájem pomáhat s dětmi při animacích (stezka poznání, divadelní představení atd.). Větší děti si připravují pásmo hraných pohádek pro malé.

Děti si budou moci vybrat z nadstavbových kroužků: školička plavání, zumba, aqua zumba, ranní běh, kopaná, večerní hraní na kytaru, malování.

Pořádají se turnaje např. ve fotbale, volejbale, košíkové atd. Pro zpestření se na pláži hrají moderní hry, např. magic polo. K nadaným dětem je přistupováno individuálně a jsou jim vytvořeny podmínky pro jejich tvorbu např. v oblasti, malířství, hudby, fotografování, práce s kamerou a další.

PROGRAMOVÁ SKLADBA

 • 7.30 – budíček
 • 7.40 – ranní rozcvička na pláži
 • 7.50 – hygiena
 • 8.15 – snídaně
 • 9.00 – dopolední program, pobyt u moře a koupání, hry na pláži
 • 10.30 – dopolední svačina
 • 12.00 – oběd
 • 12.45 – odpolední klid
 • 14.30 – odpolední svačina
 • 14.45 – odpolední program, pobyt u moře a koupání
 • 18.00 – večeře
 • 19.00 – večerní program

Mobilní aplikace Mořský koník On-line

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka, ihned se dozvíte o aktualizaci zpravodajství díky notifikacím.

Google Play

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro Android.

Stáhnout

App Store

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro iOS - iPhone.

Stáhnout